TESLA KARLÍN, a.s.

partner pro výrobní a obchodní spolupráci

TESLA KARLÍN, a.s. představuje tradičního a kvalitního partnera při řešení projektů telekomunikačních a datových sítí, působí na telekomunikačním trhu ve střední a východní Evropě. Zákazníkům poskytujeme inovační řešení navržená na míru, plně přizpůsobená potřebám daného odvětví. Dokážeme zajistit plynulý přechod od tradičních telekomunikačních sítí k řešením založeným na IP komunikaci, až po výstavbu moderních NGN sítí.

TESLA KARLÍN, a.s. je schopna dodávat komplexní řešení všech vrstev sítí od modernizace klasických analogových sítí až po řešení přístupových vrstev sítí s nejmodernějšími přístupovými systémy s přepínači a směrovači ATM a TCP/IP. Sítě lze budovat na bázi optických i metalických kabelů s využitím technik DSL a s rádiovými bezdrátovými systémy typu Point-to-Point a Point-to-Multipoint.

TESLA KARLÍN, a.s. zabezpečuje bezproblémové a kvalitní dodávky komponent a jednotlivých setů v kooperaci s partnery v různých oblastech průmyslové výroby.

Obchodními partnery firmy TESLA KARLÍN, a.s. jsou jak telekomunikační operátoři, tak provozovatelé neveřejných sítí. Dodavatelé automobilového průmyslu a průmyslové automatizace.

Vize společnosti

Operativní a spolehlivý dodavatel komplexních řešení v oblasti komunikačních technologií, spolehlivý a kvalitní partner v dodávkách komponent pro obchodní partnery na trzích EU
a Ruska.

Strategie

Nabízíme nová technická řešení, která podporují nejnovější trendy v oblasti informačních
a komunikačních systémů .

Vybudováním stabilního a loajálního týmu zaměstnanců na vysoké technické úrovni chceme partnerům zajistit komplexní péči a podporu z pohledu dlouhodobé perspektivy spolupráce.

Celkovou péčí o nabízená řešení i zákazníky přispívat svým partnerům v posilování jejich konkurenceschopnosti a tím posilovat jejich postavení na trhu.